เกี่ยวกับเรา > ข่าวสาร

แจ้งเรื่อง การปรับนโยบายและข้อควรปฏิบัติสำหรับลูกค้า เพื่อสอดคล้องกับ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550

ตามประกาศกฏหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 ลงในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2550 โดยใน วันที่ 23 สิงหาคม 2551 นี้ จะการบังคับใช้ทางกฏหมายอย่างจริงจัง หลังจากที่ได้มีระยะเวลาผ่อนผัน 1 ปี ตามที่กฎหมายกำหนด ในการตรวจสอบผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติ ตามประกาศกระทรวงฯ
เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550

ประเภทของผู้ให้บริการ ที่ต้องทำการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log files) จำแนกไว้ 4 ประเภท ดังนี้
 1. ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายภาพและเสียง (Telecommunication and Broadcast Carrier)
 2. ผู้ให้บริการการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Access Service Provider)
 3. ผู้ให้บริการเช่าระบบคอมพิวเตอร์ (Hosting Service Provider)
 4. ผู้ให้บริการร้านอินเตอร์เน็ต และผู้ให้บริการข้อมูลคอมพิวเตอร์ผ่านแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ (Content and Application Service Provider)

ทาง SiamInterHost.com ซึ่งถือเป็นผู้ให้บริการเช่าระบบคอมพิวเตอร์ (Hosting Service Provider) เราได้มีการปรับนโยบายและเตรียมความพร้อมในการให้บริการลูกค้าในเรื่องการเก็บรักษาข้อมูลจราจร ทางคอมพิวเตอร์ โดยมีการจัดเก็บข้อมูล (Log files) ของผู้ใช้บริการไว้ไม่น้อยกว่า 90 วัน ไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ทั้งนี้เจ้าของเว็บไซต์บางประเภทจะถือเป็นผู้ให้บริการ และจะต้องปฏิบัติตามกฏหมายด้วย เจ้าของเว็บไซต์ดังกล่าว ได้แก่

 1. ผู้เว็บบอร์ด (Webboard) หรือ บล๊อก (Blog) บริการแบบ Peer to Peer หรือ IRC , บริการที่มีการเปิดให้สามารถประกาศ , การโฆษณา , การขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นต้น
 2. ผู้ให้บริการการทำธุรกรรมทางการเงินทางอินเตอร์เน็ต (Internet Banking) และผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Payment Service Provider)
 3. ผู้ให้บริการเว็บเซอร์วิส (Web Service)
 4. ผู้ให้บริการพาณิชณ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) หรือธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Transections)

หากเว็บไซต์ของท่านเข้าข่ายดังกล่าว ถือเป็นหน้าที่ของท่านโดยตรงที่จะต้องเก็บข้อมูล Log files อย่างน้อย 90 วัน ทั้งในส่วนของข้อมูลทางเทคนิค เช่น วัน เวลา หมายเลข IP Address และข้อมูลของ User เช่น username ที่เข้ามากระทำการใด ๆ ในเว็บไซต์ของท่านเอง โดยข้อมูลดังกล่าว ถือเป็นคนละส่วนกับข้อมูล Log ที่ทาง SiamInterHost.com ทำการเก็บตามกฏหมาย

ศึกษากฏหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรง
 1. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
 2. ประกาศกระทรวงเทคโน ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ 2550
 3. ประกาศกระทรวงเทคโนฯ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พรบ ฯ ว่าด้วยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

ตัวอย่างกรณีศึกษา

หากมีบุคคลเข้ามาโพสข้อความหมิ่นประมาทในเว็บไซต์ของท่าน ท่านจะต้องสามารถตรวจสอบ ได้ว่าบุคคลนั้นเป็นใคร ใช้ IP อะไร เข้ามาเมื่อไหร่ ทำอะไรบ้าง มีการ Capture ภาพข้อความเก็บไว้ หรือเก็บเป็น Log ข้อความไว้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบหลักฐาน ในการแสดงต่อหน้าเจ้าพนักงาน กรณีที่เกิดข้อพิพาทย์ เป็นต้น

โดยส่วนใหญ่เจ้าของเว็บหรือนักพัฒนาระบบมักจะทำการลบทิ้งข้อความไปในทันที ซึ่งจริงๆ ไม่ควรรีบลบทิ้ง เพราะเป็นการทําลายหลักฐาน ในกรณี ที่ผู้เสียหายมีความ จําเป็นต้องใช้ข้อมูลนั้น ในศาล อาจจะมีการร้องขอข้อมูลมายังผู้ดูแลได้ในอนาคต ผู้พัฒนาระบบเว็บ ควรออกแบบข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงแหล่งกำเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา ชนิดของบริการ ในการติดต่อสื่อสารในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะยังรักษาข้อมูลไว้นําส่ง เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่อมีการร้องขอ

โดยสรุปการเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะรักษาความถูกต้อง และใช้เป็น หลักฐานตามกฏหมายในการยืนยันการกระทําผิด

หากทางบริษัท ตรวจสอบพบว่า ผู้ใช้บริการรายใด กระทำความผิดต่อ เงื่อนไขการให้บริการลูกค้า หรือ ตามที่ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 กำหนดไว้ ทางบริษัทจะระงับการให้บริการ ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะสามารถเปิดให้ใช้บริการได้ ต่อเมื่อผู้ใช้บริการได้มีการปรับปรุงแก้ไขใน ส่วนที่กระทำผิดไว้แล้ว

ขอขอบคุณที่มาข้อมูล :
 1. สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย
 2. สำนักงาน NECTEC
 3. คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 4. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เรามี 4 ช่องทางให้คุณเลือกในการติดต่อสอบถาม

 1. โทรศัพท์มาที่หมายเลข 0-2912-2558-64 (7 คู่สายอัตโนมัติ), แฟกซ์ 0-2912-2565
 2. ส่งความต้องการของท่านมาที่ E-mail : support@siaminterhost.com
 3. ต้องการให้เจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับ กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ (Call Me)
 4. ไปที่หน้า Contact us ส่ง E-mail ticket ไปยังเจ้าหน้าที่ Technical Support

ทางทีมงาน SiamInterHost.com ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจในการใช้บริการกับเราด้วยดีเสมอมา

22-10-2010 News Update
การโจรกรรมข้อมูลของมิจฉาชีพทางอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบการทำ "Email Phishing"
อ่านต่อ
06-07-2009
แจ้ง Update ระบบ Anti-Virus ของ SiamInterHost.com in 2009
อ่านต่อ
07-11-2008
แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับระบบ Security Password
อ่านต่อ
22-08-2008
แจ้งเรื่อง การปรับนโยบายและข้อควรปฏิบัติสำหรับลูกค้า เพื่อสอดคล้องกับ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550
อ่านต่อ
10-07-2008
จะทำอย่างไร? เมื่อเว็บไซต์ของคุณกลายเป็น "เว็บไซต์อันตรายใน List ของ Google"
อ่านต่อ
10-04-2008
เรื่อง แจ้งข่าว SiamInterHost.com เพิ่มระบบ Server Security เพื่อตรวจสอบเว็บไซต์ที่ติดไวรัสและโดนโทรจัน
อ่านต่อ
12-03-2008
แจ้งการ Update Apache เป็น Version 2
อ่านต่อ
สมัครรับข่าวสาร
อีเมล์แอดเดรส :
ได้อ่านและยอมรับเงื่อนไข policy email

Login
Domain Hosting   บริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
1518/5 อาคารเซียะชุน ชั้น 4 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
0-2912-2558 – 64, 0-2912-2565

คลิ๊กดูแผนที่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135539003143 สำนักงานใหญ่

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 7100203002110