เกี่ยวกับเรา > เครือข่าย/Data Center

Hardware Dual Xeon 2.8 GHz, RAM 2 GB

ประเทศไทย: Internet Thailand's (INET) Datacenter

Proven Network

has constantly sought to lead the way in the provision of Internet services. In particular, the company has not only consistently provided higher international and domestic bandwidth, but has also managed this bandwidth with reliable redundant network architecture.

Internet Thailand has gradually been expanding its network under the concept of an "IT Cluster" which connects multiple major organizations in both the government sector and private sector together by MetroLAN, Internet Thailand's robust and reliable broadband network - providing seamless access to content hosted on Internet Thailand's backbone. Moreover, because of Internet Thailand's large corporate customer base, it currently manages almost half of all Thailand's routable IP addresses. Therefore, with all stated preferences, communication among the companies in this high reliability network will truly bring you closer to other business entities. Thus, companies residing in this powerful network will have the potential to perform all their operations in this digital world more efficiently.

Critical Management and Facility Access

Security

 • Biometrics hand scan and proximity lock access with PIN ID security access system
 • 24 x 7x 365 various levels of tiered physical security
 • 24 x 7x 365 CCTV monitoring system with replay of up to 168 hours backwards

Proactive management

 • 24 x 7 x 365 basic network and server monitoring
 • Automatic e-mail and helpdesk notification, and automatic detection of escalation of faults/outages (Trouble Ticket System)
 • Technical expertise in areas of networking, Internet and system management

Facility

 • FM 200 suppression system
 • Precision air conditioning (N+1)
 • Environmental control system
 • Water detection system
 • 50 cm.- high anti-static raised floor system by HPL (High Pressure Laminate)
 • Redundant network architecture
 • Staging and test lab to verify both the application and environment before deployment
 • Automated failure from Uninterruptible Power Supply (UPS) to Generator system (N+1)
 • Redundant power supply to each rack
 • Reboot or power cycle upon request

ประเทศอเมริกา: Network Access Corporation's (NAC) data center


Click here for a graphical representation of our network

At Net Access, we pride ourselves on the quality of our network. A regional internet service provider, Net Access Corporation operates an internet backbone throughout New Jersey and New York. Our technicians work around the clock, using such technologies as Frame Relay and ATM, ensuring that all systems run efficiently and smoothly. With a combination of technical experience, the latest technology, and quality network hardware, Net Access has created one of the most reliable networks in the tri-state area.

NAC's Solution to the unreliable Internet:

NAC has paid careful attention to these problems with Network Access Points when designing and implementing our network.

Equipment

NAC has made significant investments in equipment from major vendors such as Cisco, Livingston, and 3Com/USR. We feel that using industry leading equipment that has a proven track record is the best choice, and well worth the extra expense.

Backbone Connectivity

Because of the proven unreliability of the NAPs and the backbones, we have made connections to multiple backbone providers. This allows us to easily reach remote networks even in the case where a NAP may be unhealthy, or when a specific backbone connection is down. It also allows us to make intelligent routing decisions. For example, if we are trying to reach a remote network which is on the MCI network, there's no reason to send it out to UU Net first.

Node Reliability

By placing our core nodes at places like MFS Telecom and Telehouse, we are guaranteed a level of competent service. MFS employs a SONET network, which essentially provides a dual-redundant, counter-rotating ring technology, and in the event of a fiber cut, the SONET will automatically heal itself. We also divide our circuits among several telecommunications providers, such as Bell Atlantic, NYNEX, MFS Telecom, and Teleport Communications Group.

Expertise

We invest a significant amount of time and money in our staff to make sure that they are knowledgeable and are capable of helping and handling our customers. A network is only as good as the people who manage it.

Monitoring

The NAC staff is working around the clock to ensure that the network is operating at optimum state. We continually review collected statistics to watch for traffic trends so that we can react with the proper routing adjustments and bandwidth addition.

Honesty

We are honest with our customers, and keep them informed of all problems we're having (and, just as importantly, how to solve them). We continually update our Outages and Upgrades page so that users and customers are fully aware of all network situations.

สมัครรับข่าวสาร
อีเมล์แอดเดรส :
ได้อ่านและยอมรับเงื่อนไข policy email

สมัครรับข่าวสาร
อีเมล์แอดเดรส :
ได้อ่านและยอมรับเงื่อนไข policy email

Login
Domain Hosting   บริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
1518/5 อาคารเซียะชุน ชั้น 4 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
0-2912-2558 – 64, 0-2912-2565

คลิ๊กดูแผนที่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135539003143 สำนักงานใหญ่

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 7100203002110