Service Level Agreement


มาตรฐานการให้บริการ SLA (Service Level Agreement)

บริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด เป็นผู้ให้บริการที่มีมาตราฐานการให้บริการกับผู้ใช้บริการที่เรียกว่า Service Level Agreement (SLA) เพื่อเป็นข้อกำหนดระดับคุณภาพบริการ ระหว่างผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ ระบบเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น Standard SLA เหมือนกันทุกโปรดักส์ ดังต่อไปนี้

ด้านการบริการ

1.) สามารถให้บริการ Support ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิคแก่ผู้ใช้บริการอันเกิดจากระบบเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการ ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

 • 1.1. ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-912-2558-64 (6 คู่สายอัตโนมัติ) ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นกรณีเหตุสุดวิสัย เช่น โทรศัพท์ขัดข้อง, คู่สายเต็ม ,ไฟดับ หรือปัญหาทางด้านระบบการให้บริการสัณญาณโทรศัพท์ ของผู้ให้บริการโทรศัพท์ขัดข้อง เป็นต้น
 • 1.2. ระบบ Support Email Ticket ผู้ใช้บริการสามารถส่งอีเมลเข้ามาที่ support@netway.co.th ผู้ใช้บริการจะได้รับการตอบกลับ จากเจ้าหน้าที่ support ภายในเวลาไม่เกิน 12 ชั่วโมง นับตั้งแต่ได้รับหมายเลข Ticket Support จากอีเมลตอบกลับอัตโนมัติ ของระบบ

บริษัทฯ จะรับประกันระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิคของผู้ใช้บริการ โดยจะสรุปรายงานการแก้ไขปัญหา, สาเหตุของปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้ใช้บริการ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 วันทำการโดยประมาณ ภายใต้เงื่อนไข การให้ข้อมูลของปัญหาการใช้งานที่ชัดเจนของผู้ใช้บริการ เนื่องจากปัญหาของผู้ใช้บริการแต่ละรายมีสภาพของปัญหาที่เกิดจาก ปัจจัยและตัวแปรของปัญหาที่แตกต่างกัน

2.) ระบบการให้บริการของเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ฝ่ายขายและฝ่ายการเงิน-บัญชี ผู้ใช้บริการ

สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่หมายเลข 02-912-2558-64(6 คู่สายอัตโนมัติ) ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 17.30 น. หรือส่งอีเมลมาที่ support@netway.co.th ผู้ใช้บริการจะได้รับการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ ให้บริการลูกค้าภายในเวลาไม่เกิน 6 ชั่วโมง นับตั้งแต่ได้รับหมายเลข Ticket Support จากอีเมลตอบกลับอัตโนมัติของระบบ

3.) รับประกันค่าเฉลี่ยในการ Uptime 99.9%

อัตรา Uptime 99.9% นี้ จะไม่รวมถึง Scheduled Down Time ที่มีการวางแผนปรับปรุงระบบเซิร์ฟเวอร์ และแจ้งลูกค้าล่วงหน้า ยกเว้นกรณี ปัญหา Link Network/ ISP Down กรณีเหตุภัยพิบัติธรรมชาติ หรือเหตุวิกฤตอื่นๆ ที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้

Standard SLA จะไม่ครอบคลุมถึงสาเหตุการ Downtime ดังต่อไปนี้
 • ข้อจำกัดหรือปัญหาจากเครือข่ายเน็ตเวิร์คภายในของผู้ใช้บริการ เช่น firewall configuration, bandwidth shaping, local area workstation เป็นต้น
 • ปัญหาจากระบบเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ISP ของผู้ใช้บริการ หรือซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ
 • กำหนดการ Schedule Downtime or Planned Maintenance ของผู้ให้บริการระบบเซิร์ฟเวอร์
 • การหยุดชะงักของบริการเนื่องจากใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระ การแจ้งเตือนและการละเมิดเงื่อนไขการให้บริการ
 • กรณีเหตุภัยพิบัติธรรมชาติ หรือเหตุวิกฤตอื่นๆ ที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น กระแสไฟฟ้าดับ จากแหล่งกำเนินไฟฟ้าหลัก กฟผ. เป็นต้น
 • Internet Backbone Down or Link Network/ISP Down
 • Emergency Case เช่น ปัญหาทางด้านฮาร์ดแวร์ ต้องเปลี่ยนเครื่อง หรือ spare parts
 • สมัครรับข่าวสาร
  อีเมล์แอดเดรส :
  ได้อ่านและยอมรับเงื่อนไข policy email

  สมัครรับข่าวสาร
  อีเมล์แอดเดรส :
  ได้อ่านและยอมรับเงื่อนไข policy email

  Login
  Domain Hosting   บริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
  1518/5 อาคารเซียะชุน ชั้น 4 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง
  เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
  0-2912-2558 – 64, 0-2912-2565

  คลิ๊กดูแผนที่

  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135539003143 สำนักงานใหญ่

  เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 7100203002110