วิธีการสั่งซื้อสินค้า

หน้าหลัก > วิธีการสั่งซื้อสินค้า
ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้จากช่องทางดังนี้

สั่งซื้อผ่านระบบร้านค้าแบบออนไลน์
วิธีนี้จะสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยที่สุด ท่านสามารถสั่งซื้อได้ตลอดเวลา มีขั้นตอนดังนี้

1. คลิ๊กตะกร้า สั่งซื้อ


สั่งซื้อด้วย email มีขั้นตอนดังนี้

1. ส่ง Email พร้อมรายการของสินค้าที่ต้องการ สั่งซื้อไปยัง sales@siaminterhost.com
2. เมื่อเจ้าหน้าฝ่ายขายที่ได้รับเมล์สั่งซื้อแล้วจะสรุปรายการและจำนวนเงินที่ต้องชำระกลับไปภายใน 6 ชั่วโมง
หมายเหตุ: เวลาทำการของการตอบ email ด้านฝ่ายขาย วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์

สั่งซื้อทางโทรศัพท์

ท่านสามารถโทรศัพท์ไปยังหมายเลข 02-912-2558-64 เพื่อสั่งซื้อสินค้าได้
หมายเหตุ: เวลาทำการของการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์

เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ

  • ท่านสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ติดตั้งหรือทำการเปิดให้บริการ
  • กรณีที่แจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อหลัง 30 วันไปแล้วบริษัทฯจะคืนค่าสินค้าหลังจากหักค่าบริการที่ใช้งานจริง โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งสินค้าเป็นชื่อเจ้าของบัญชีเท่านั้น

การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ

หากท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-912-2558-64 หรืออีเมล์ sales@siaminterhost.com
สมัครรับข่าวสาร
อีเมล์แอดเดรส :
ได้อ่านและยอมรับเงื่อนไข policy email

สมัครรับข่าวสาร
อีเมล์แอดเดรส :
ได้อ่านและยอมรับเงื่อนไข policy email

Login
Domain Hosting   บริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
1518/5 อาคารเซียะชุน ชั้น 4 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
0-2912-2558 – 64, 0-2912-2565

คลิ๊กดูแผนที่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135539003143 สำนักงานใหญ่

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 7100203002110