Service Level Agreement


Service Level Agreement (SLA)

เอกสาร SLA ฉบับนี้ จัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นข้อกำหนดการให้บริการ ระหว่างผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการระบบเซิร์ฟเวอร์ โดยมีข้อตกลงถึงระดับคุณภาพของบริการผู้ให้บริการที่มีให้แก่ผู้ใช้บริการ รับทราบและเข้าใจถูกต้องตรงกัน ดังนี้

ด้านการบริการ

1.) สามารถให้บริการ Support ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิคแก่ผู้ใช้บริการอันเกิดจากระบบเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

  • 1.1. ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-912-2558-64 (6 คู่สายอัตโนมัติ) ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นกรณีเหตุสุดวิสัย เช่น โทรศัพท์ขัดข้อง, คู่สายเต็ม ,ไฟดับ หรือปัญหาทางด้านระบบการให้บริการสัณญาณโทรศัพท์ ของผู้ให้บริการโทรศัพท์ขัดข้อง เป็นต้น
  • 1.2. ระบบ Support Email Ticket ผู้ใช้บริการสามารถส่งอีเมลล์เข้ามาที่ support@siaminterhost.com ผู้ใช้บริการจะได้รับการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ support ภายในเวลาไม่เกิน 12 ชั่วโมง นับตั้งแต่ได้รับหมายเลข Ticket Support จากอีเมลล์ตอบกลับอัตโนมัติของระบบ

SiamInterHost.com รับประกันระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิคของผู้ใช้บริการ โดยจะสรุปรายงานการแก้ไขปัญหา , สาเหตุของปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้ใช้บริการ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 วันทำการโดยประมาณ ภายใต้เงื่อนไขการให้ข้อมูลของปัญหาการใช้งานที่ชัดเจนของผู้ใช้บริการ เนื่องจากปัญหาของผู้ใช้บริการแต่ละราย มีสภาพของปัญหาที่เกิดจากปัจจัยและตัวแปรของปัญหาที่แตกต่างกัน

2.) ระบบการให้บริการของเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ฝ่ายขายและฝ่ายการเงิน-บัญชี

ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่หมายเลข 02-912-2558-64 (6 คู่สายอัตโนมัติ) ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 18.00 น. หรือส่งอีเมลล์มาที่ sales@siaminterhost.com ผู้ใช้บริการจะได้รับการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ ให้บริการลูกค้าภายในเวลาไม่เกิน 6 ชั่วโมง นับตั้งแต่ได้รับหมายเลข Ticket Support จากอีเมลล์ตอบกลับอัตโนมัติของระบบ

3.) รับประกันค่าเฉลี่ยในการ Uptime 99.9%

อัตรา uptime 99.9% นี้ จะไม่รวมถึง Scheduled down time ที่มีการวางแผนปรับปรุงระบบเซิร์ฟเวอร์ และแจ้งลูกค้าล่วงหน้า ยกเว้นกรณี ปัญหา Link Network/ISP Down กรณีเหตุภัยพิบัติธรรมชาติ หรือเหตุวิกฤตอื่นๆ ที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้

4.) ระบบสำรองข้อมูล (Backup) ของเครื่องเซฺร์ฟเวอร์เป็นแบบ Daily (รายวัน) และWeekly (รายสัปดาห์)

5.) มีการจัดเก็บ Log จำนวนระยะเวลา90 วัน

ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 อ้างอิงข้อมูลเงื่อนไขการให้บริการ ตามที่ประกาศไว้ผ่านหน้าเว็บไซต์ http://www.siaminterhost.com/service_condition/

ด้านการชดเชยและการแสดงความรับผิดชอบต่อลูกค้า

SiamInterHost.com จะแสดงความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการ กรณีข้อผิดพลาดอันเกิดจากผู้ให้บริการ หรือระบบของผู้ให้บริการ โดยขอสงวนสิทธิในการพิจารณาชดเชยแก่ผู้ใช้บริการเป็นรายๆ ไป

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน SiamInterHost.com
โดย บริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

สมัครรับข่าวสาร
อีเมล์แอดเดรส :
ได้อ่านและยอมรับเงื่อนไข policy email

สมัครรับข่าวสาร
อีเมล์แอดเดรส :
ได้อ่านและยอมรับเงื่อนไข policy email

Login
Domain Hosting   บริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
1518/5 อาคารเซียะชุน ชั้น 4 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
0-2912-2558 – 64, 0-2912-2565

คลิ๊กดูแผนที่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135539003143 สำนักงานใหญ่

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 7100203002110