วิธีการใช้งาน Control Panel

คู่มือการใช้งานโปรแกรมต่างๆ > วิธีการใช้งาน Control Panel

Control Panel Map

คลิกในส่วนที่ต้องการทราบรายละเอียดจากรูปด้านล่าง

Preferences | ส่วนจัดการอีเมล์ | สถิติและบันทึกการใช้งาน | แฟ้มข้อมูล | โดเมน | ฐานข้อมูล | ระบบรักษาความปลอดภัย | โปรแกรมฟรี | เครื่องมือสำหรับผู้ใช้งานระดับสูง |

สมัครรับข่าวสาร
อีเมล์แอดเดรส :
ได้อ่านและยอมรับเงื่อนไข policy email

สมัครรับข่าวสาร
อีเมล์แอดเดรส :
ได้อ่านและยอมรับเงื่อนไข policy email

Login
Domain Hosting   บริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
สำนักงานใหญ่ – ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีเท่านั้น
72 ชั้น 4 อาคารโทรคมนาคม ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135539003143
สำนักงานย่อย – ที่อยู่สำหรับติดต่อเจ้าหน้าที่และจัดส่งเอกสาร
1518/5 อาคารเซียะชุน ชั้น 4 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

โทร: 0-2912-2558 - 64, แฟกซ์: 0-2912-2565
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 7100203002110