Secured by RapidSSL
ไปยัง Knowledgebase หมวด:     ดรรชนีช่วยค้น  

ค้นหาข้อมูล Knowledgebase
   การค้นหาขั้นสูง


ข้อมูลช่วยเหลือในหมวด 'ปัญหาการใช้งาน SSL ที่พบบ่อย'
 • Intermediate CA คืออะไร

  Intermediate CA คือใบรับรองกลางที่ผู้ออกใบรับรอง SSL ภายใต้การดูแลของ CA (Certificate Authority) ได้พัฒนาเพิ่มขึ้นมา เพื่อแสดงข้อมูลการเข้ารหัส ถอดรหัสเสมือนเป็นใบรับรองจริง (CA) ในการเข้ารหัสความปลอดภัยระหว่างเครื่องเซิร์ฟเวอร์  เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน และผู้ให้บริการเว็บบราวเซอร์ อาทิ Internet Explorer , Mozilla Firefox, Opera ฯลฯ เป็นต้น

  Tags: intermediate ca   intermediate ca คือ  

 • Intermediate CA มีหน้าที่และความสำคัญอย่างไร

  Intermediate CA มีหน้าที่และความสำคัญกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บ Private Key ของRoot CA เป็นอย่างมาก เนื่องจากการทำงานในระบบใบรับรอง SSL นั้น ตั้งอยู่บนความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยสูงสุด จึงต้องการจัดเก็บ Private Key ของ Root CAเป็นอย่างดี เพื่อป้องกันพวกแฮคเกอร์ขโมยข้อมูลการเข้ารหัสได้โดยง่าย และด้วยความสำคัญของ Root CA ตามที่ได้กล่าวไป ผู้ให้บริการที่ออกใบรับรอง SSL รายใหญ่ เช่น Verisign

  Tags: intermediate ca   intermediate ca สำคัญอย่างไร  

 • แนะนำการติดตั้ง SSL Certificate ให้รวดเร็ว และช่วยลดปัญหาในการ Reissue SSL บ่อยๆ

  เพื่อให้คุณสามารถติดตั้ง SSL Certificate ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ช่วยลดปัญหาในการ Reissue SSL บ่อยๆ  เราลองมา...ทำความเข้าใจหลักการทำงานของ SSL Certificate  มีองค์ประกอบหลัก 3 อย่างที่ต้องเข้ากันได้ (Key Matching) คือ 1. CSR(Certificate Signing Request) ได้มาจากการ Generate CSR ออกมาจากเครื่อง server ที่ต้องการติดตั้ง SSL ต้องเลือก Key lenght ขนาด 2048-bit เท่านั้น **ทางเราจะให้ส

  Tags: generate csr   reissue   gen csr   ssl certificate   การติดตั้ง ssl   installation ssl  

 • Assign to create KB form Ticket:69328

  แก้ไขข้อมูลโดยอ่างอิงข้อมูลต่อไปนี้ Comment: สร้าง internal kb วิธีการสั่งซื้อโปรดักส์ Thawte Code Signing ทั้งที่เป็นแบบ Microsoft® Authenticode® (Multi-Purpose) Certificat และ Sun Java Link Ticket ID:69328

 • How to remove SSL Certificate on exchange 2007

  กรณีที่คุณต้องการยกเลิกการใช้งาน SSL Certificate เดิม ออกจากระบบเซิร์ฟเวอร์ Exchange 2007  สามารถศึกษาได้จาก Instructions ตามด้านล่างนี้นะคะ For more info please visit http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa997569(v=exchg.80).aspx

  Tags: remove ssl   remove ssl on exchange   ยกเลิก ssl   exchange 2007   remove ssl on exchange 2007  

 • Wildcard SSL กับการตั้งค่า Proxy Setting ในระบบ Exchange 2007 / 2010 and Outlook Anywhere

  สำหรับปัญหาข้อผิดพลาดบน exchange ในกรณีที่มีการทำ Proxy Setting แล้วพบ pop up ให้กรอก user name and password ขึ้นมาทุกครั้ง และหลังจากใส่รหัสผ่านถูกต้องไปแล้ว Pop up ก็จะยังปรากฏขึ้นเพื่อให้เราใส่ทั้ง user name and password เรื่อยๆ นั้น วิธีแก้ไขเบื้องต้นบนเครื่อง Client คือ เข้าไปใน Microsoft Exchange Proxy Setting  ใส่เครื่องหมายถูกหน้า “Only connect to proxy servers that ha

  Tags: exchange 2010   outlook anywhere   exchange proxy settings   wildcard certificate   wildcard ssl   onlyconnect to proxy servers tha  

 • ปัญหา warning หลังการติดตั้ง ssl เรียบร้อยแล้ว

  ปัญหา warning ดังกล่าว เกิดจากการที่ผู้พัฒนาเว็บไซต์ ไม่ได้เขียน code ในลักษณะของ relative path เพื่อรองรับการเรียกใช้งาน https:// ทั้งเว็บ ซึ่งการเขียน code เว็บอาจมีการเรียกใช้งานไฟล์ images หรือพวก code java script ต่าง ๆ เป็นต้น ตัวอย่าง ของ warning popup ของ IE ต่าง ๆ เพื่อเป็นการแก้ไข การ warning นี้สามารถทำได้ 2 วิธีคือ 1. ตรวจสอบหา Link ที่เป็น http://.. ใน code เว็

  Tags: warning ssl   relative path  

 • การ Install CRT สำหรับ SSL บน Java Based Server using keytool

  การ Install CRT สำหรับ SSL บน Java Based Server using keytool Copy keystore ที่สร้างไว้ตอน generate CSR เอาไว้ก่อนเผื่อผิดพลาดจะได้เริ่มต้นทำใหม่ได้ cp info360solution.keystore info360solution.keystore.self.certificate Import certificate ที่ได้เข้ากับ keystore ที่สร้างไว้ตอน generate CSR keytool -import -trustcacerts -alias root -file AddTrustExternalCARoot.cr

  Tags: install crt   install crt สำหรับ ssl บน java b