Secured by RapidSSL
ไปยัง Knowledgebase หมวด:     ดรรชนีช่วยค้น  

ค้นหาข้อมูล Knowledgebase
   การค้นหาขั้นสูง


ข้อมูลช่วยเหลือในหมวด 'หมวด ระบบรักษาความปลอดภัย'
 • รหัส GnuPG

  Tags: รหัส gnupg  

 • สร้างรหัสป้องกันเว็บเพจ

  คุณสามารถสร้างรหัสป้องกัน เมื่อมีผู้ใช้เข้าใช้งานเว็บเพจของคุณ โดยเลือกที่ชื่อโฟลเดอร์ใดๆ ที่คุณต้องการสร้างรหัสป้องกัน จากตัวอย่าง เราเลือกสร้างรหัสป้องกันให้กับโฟลเดอร์ test เมื่อทำการคลิ๊กเข้าไป ก็จะได้ดังรูป จากนั้นให้ทำการตั้งชื่อการป้องกันไดเรคทอรี แล้วให้คลิ๊กที่ช่อง ไดเรคทอรีนี้มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน แล้วก็ทำการบันทึก ดังรูป เมื่อทำการสร้างผู้ใช้แล้วจะเห็นว่ามีผ

  Tags: สร้างรหัสป้องกันเว็บเพจ  

 • ป้องกันการใช้งานจาก ไอพีแอดเดรส

  ในส่วนนี้เป็นการป้องกันไม่ให้ IP Address ที่คุณไม่ต้องการ เรียกใช้งานเว็บไซต์ของคุณได้ ง่ายๆ เพียงแค่ระบุ IP Address ที่คุณไม่ต้องการ ยกตัวอย่าง ถ้าคุณไม่ต้องการ IP ที่ขึ้นต้นด้วย 1.2.3.0 ถึง1.2.3.255 ให้เข้าใช้งาน ก็สามารถกำหนดได้ โดย ระบุ IP นั้น แล้วคลิ๊กที่ “เพิ่ม” คุณสามารถกำหนดให้โดเมนอื่นใด ไม่สามารถเชื่อมต่อโดยตรงมายังโดเมนของคุณ โดยการ ระบุหมายเลขไอพี หรือ ชื่อโดเม

  Tags: ป้องกันการใช้งานจาก ไอพีแอดเดรส   ip deny