Secured by RapidSSL
ไปยัง Knowledgebase หมวด:     ดรรชนีช่วยค้น  

ค้นหาข้อมูล Knowledgebase
   การค้นหาขั้นสูง


ข้อมูลช่วยเหลือในหมวด 'การชำระเงินและเอกสารทางบัญชี'
 • วิธีการชำระค่าบริการ

  1. กรณีที่ยอดค่าบริการของท่าน มีจํานวนตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป และสถานที่ตั้งบริษัทฯ อยู่ในเขตกรุงเทพฯ ทางบริษัทฯ ของเรา     ยินดีส่งพนักงานเข้าไปรับเช็ค ณ สํานักงานของท่าน โดยท่านจะต้องเป็นผู้ระบุวันและเวลาในการรับ เช็ค พร้อมแฟกซ์แผนที่     สํานักงานของท่านมาให้ ที่โทรสาร. 0-2912-2558-64 ซึ่งท่านสามารถแจ้งรายละเอียดการรับเช็คได้ที่ โทรศัพท์ 0-2912-2558-64 ต่อ

  Tags: payment   วิธีชำระเงิน   ชำระค่าบริการ   บัญชีธนาคาร  

 • ถ้าไม่ต้องการใบเสร็จรับเงิน ต้องชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยหรือไม่

  ไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ก็ต้องชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่มของค่าบริการที่สั่งซื้อด้วยค่ะ ทางบริษัทจะออกใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้าทุกราย เว้นแต่ลูกค้าท่านใดแจ้งความประสงค์มาว่าไม่ต้องการรับใบเสร็จรับเงิน เราก็จะไม่ส่งเอกสารไปให้ค่ะ

 • SiamInterHost.com จะระงับการให้บริการลูกค้าเมื่อไหร่

  การระงับการให้บริการลูกค้า จะดำเนินการเมื่อ 1. เมื่อมีค่าบริการค้างชำระเกิดขึ้นแล้ว ไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้เลยตามข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อที่ลูกค้าระบุไว้ 2. ลูกค้าแจ้งยกเลิกการใช้บริการกับทางเจ้าหน้าที่ หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยกเลิกบริการ แฟกซ์มาที่ 02-912-2565 3. เกิดจากการที่ลูกค้ากระทำผิดเงื่อนไขการใช้บริการใด ๆ ตามที่บริษัทได้ประกาศไว้ ดูรายละเอียดได้ที่นี่

 • กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำหรับออกบิลหรือจัดส่งเอกสารต้องทำอย่างไร

  คุณสามารถทำได้ 2 กรณี คือ 1. กรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลงเอกสารที่ได้รับแล้ว แจ้งชื่อ ที่อยู่ใหม่ของท่าน และแฟกซ์มาที่ F.0-2912-2565และรบกวนท่านจัดส่งเอกสารฉบับเก่า กลับมาที่บริษัทฯ หลังจากที่ทางบริษัทฯ ได้รับเอกสารส่งคืนจากท่านแล้ว ทางบริษัทฯ จะดำเนินการออกใบแทนให้ท่านโดยรายละเอียดทุกอย่างจะเหมือนกับฉบับเก่าที่ท่านไม่ได้รับ และจะจัดส่งเอกสารให้ท่านใหม่ ตามที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งใหม่ ซึ่ง

 • เมื่อชำระค่าบริการแล้วต้องทำอย่างไร

  คุณสามารถดูวิธีการชำระค่าบริการ ได้ที่นี่ หากไม่สามารถทำการชำระเงินผ่านวิธีใดวิธีหนึ่งได้ รบกวนติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ที่หมายเลข 0-2912-2558-64 เมื่อคุณทำการชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถแจ้งยืนยันการชำระเงินโดยแจ้งรายละเอียดของชื่อ โดเมน หรือ โฮสติ้ง ของท่าน วันที่โอนชำระเงิน ธนาคารที่ท่านได้โอน เลขที่บัญชีที่ท่านได้ทำการโอน และยอดเงิน ซึ่งสามารถแจ้งยืนยันการชำระเงินได้ 4 ช่องท

 • สามารถชำระค่าบริการได้ที่ไหน อย่างไร

  คุณสามารถดูวิธีการชำระค่าบริการ ได้ที่นี่ หากไม่สามารถทำการชำระเงินผ่านวิธีใดวิธีหนึ่งได้ รบกวนติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ที่หมายเลข 02-912-2558-64

 • ขั้นตอนการสมัครและการจ่ายเงินเป็นอย่างไร

  ขั้นตอนการสมัครนั้น เริ่มแรกให้คุณคลิ๊กไปที่ "สั่งซื้อ" หลังจากนั้นให้กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ลงไปให้ครบ เมื่อกรอกเรียบร้อยแล้วก็ทำการส่งข้อมูล ส่วนขั้นตอนการจ่ายเงินนั้น สามารถทำได้ 2 วิธี คือ โอนเงินผ่านธนาคาร หรือตู้ ATM หรืออีกวิธีคือ สั่งจ่ายผ่านเช็ค อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

  Tags: ใบแจ้งค่าบริการ   billing   วิธีชำระเงิน   จ่ายเงิน   เงิน  

 • ราคาที่ระบุไว้นั้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือยัง

  ค่าบริการที่ระบุในเว็บไซต์เป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (แต่มีการแสดงราคา Vat แยกไว้ด้วย)

 • กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน ต้องทำอย่างไร

  ปกติทางบริษัทจะออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้ลูกค้าทุกท่าน ตามที่อยู่ที่กรอกลงทะเบียนไว้แต่แรก ถ้าท่านต้องการติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีกับเจ้าหน้าที่โดยตรง สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายการเงิน การบัญชี หมายเลข 02-912-2558-64 # 301-302 หรือ อีเมล์มาที่ billing@siaminterhost.com

 • หลังจากชำระเงินไปแล้ว จะได้รับใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีภายในกี่วัน

  หลังจากท่านได้ชำระเงินและทำการแจ้งยืนยันการชำระเงินที่ payment@siaminterhost.com และ หรือ แฟกซ์เอกสารการโอนเงินมาที่ F.0-2912-2565 แล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี โดยไปรษณีย์ไปตามที่อยู่ของ Billing Contact ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 3-5 วัน หมายเหตุ กรณีที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีจะถูกส่งออก หลังจาก SiamInterHost ได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

 • หากไม่ได้รับเอกสารใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินต้องทำอย่างไร

  ต้องตรวจสอบก่อนว่าท่านมีการหัก ภาษี ณ.ที่จ่ายหรือไม่ หากมี ท่านได้จัดส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ.ที่จ่ายมายังเราหรือยัง หากจัดส่งแล้ว ท่านจะได้รับใบเสร็จ และใบกำกับภาษีหลังจากที่ท่านได้จัดส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ.ที่จ่ายมาประมาณ 3-5 วัน หากไม่มี ทางบริษัทฯ จะตรวจสอบเอกสารที่ตีกลับจากการส่ง และตรวจสอบที่อยู่ที่ถูกต้อง หากไม่ถูกต้อง ทางบริษัทฯ จะดำเนินการออกใบแทนให้ท่าน โดยรายละเอียดทุกอย

 • สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้หรือไม่ อย่างไร

  ท่านสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้สามารถหักภาษี ณ.ที่จ่ายได้ ในกรณีที่ยอดเงินก่อน vat ไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท โดยภาษีที่หักนั้นจะต้องหัก ณ ราคาก่อนคิดภาษีมูลค่าเพิ่มและหลังหักส่วนลดแล้ว กรณีที่ท่านเป็นนิติบุคคล บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่านสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% กรณีที่ท่านเป็นองค์กร หรือหน่วยงานราชการ ท่านสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 1%   โดยท่านสามารถระบุรายละเอียดลงในหนังสือรับ

 • มีวิธีการแจ้งชำระค่าบริการทางไหนบ้าง อย่างไร

  ทางบริษัทจะส่งใบแจ้งค่าใช้บริการล่วงหน้า 15 วันก่อนถึงกำหนดชำระค่าบริการไปยังท่าน ทาง E-mail และ/หรือ ทางไปรษณีย์ , ทางแฟกซ์ หรือทางโทรศัพท์โดยเจ้าหน้าที่ของเรา กรุณาชำระค่าบริการก่อนถึงกำหนดชำระค่าบริการ