Secured by RapidSSL
ไปยัง Knowledgebase หมวด:     ดรรชนีช่วยค้น  

ค้นหาข้อมูล Knowledgebase
   การค้นหาขั้นสูง


ข้อมูลช่วยเหลือในหมวด 'หมวด แฟ้มข้อมูล'
 • สำรองข้อมูล

  ที่ server ของเราจะทำการ Back up ข้อมูลของคุณทั้งหมดใน server ให้อัตโนมัติทุกวัน โดยเก็บไว้แยกต่างหากใน Harddisk ของเราโดยเฉพาะ ดังนั้นหากคุณต้องการกู้ข้อมูลเก่าของเมื่อวานกลับมา อันเนื่องมาจากสาเหตุใด ๆ ก็ตาม สามารถทำได้โดย ssdownload file จากที่นี่ โดย ไฟล์ที่ download นั้นจะอยู่ในรูปของ .tar.gz ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการบีบอัดไฟล์บน UNIX คล้ายกับ .zip ซึ่งอยู่บน Windows นั้นเอง คุณสามารถ

  Tags: สำรองข้อมูล  

 • Backup Wizard

  ในส่วนของ wizard นี้จะมีทั้งการ สำรองข้อมูล(backup) และการฟื้นฟูข้อมูล(restore) ถ้าคุณเลือกการสำรองข้อมูล(backup) ก็จะได้ดังรูป ในส่วนนี้จะมีการสำรองข้อมูลทั้งหมดกับการสำรองข้อมูลเฉพาะส่วน โดยถ้าเลือกการสำรองข้อมูลทั้งหมด(full backup) ก็จะได้ดังรูป ในที่นี้เราสามารถทำการสำรองข้อมูล เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราหรือเลือกจุดหมายปลายทางที่จะเก็บไว้ก็ ได้เช่นถ้ากำหนดให้มี

  Tags: backup wizard  

 • ส่วนจัดการไฟล์

  เป็นส่วนของการจัดการโฟลเดอร์ / ไฟล์ ที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือลบไฟล์ / โฟลเดอร์ได้ เรียกดูไฟล์ ย่อยในแต่ละโฟลเดอร์ ด้วยการคลิกที่รูปโฟลเดอร์นั้นๆ ( )เลือกคลิกที่ชื่อไฟล์/โฟลเดอร์ เพื่อดูคุณสมบัต ิคุณจะพบรายการ คุณสมบัติที่เฟรมด้านขวา ที่เฟรมด้านขวานี้ คุณสามารถเลือกที่จะลบหรือแก้ไขโฟลเดอร์ปัจจุบันที่คุณเลือกจากรายการที่ ปรากฏ หรือเลือกสร้างโฟลเดอร์ขึ้นใหม่ได

  Tags: ส่วนจัดการไฟล์  

 • การจัดการแฟ้มข้อมูล

  เมื่อคลิ๊กเข้ามาก็จะได้ดังรูป จากนั้นให้เลือก ไดเรคทอรีที่ต้องหารเปิดแล้วคลิ๊ก “ดำเนินการ” ก็จะได้ดังรูป ในส่วนนี้จะเป็นเหมือนกับการใช้งาน explore ในระบบปฏิบัติการ windows ซึ่งคุณสามาถเข้าไปจัดการกับแฟ้มข้อมูลของคุณบนเว็บไซต์ ได้อย่างง่ายดาย โดยผ่านเมนูนี้ ซึ่งในเมนู นี้ยังสามารถให้คุณกำหนด permission ของ แฟ้มข้อมูลของคุณได้ ตรงนี้รวมถึงการแก้ไข เปลี่ยนแปลง สร้างไฟ

  Tags: การจัดการแฟ้มข้อมูล  

 • ตรวจสอบการใช้งาน พื้นที่บนเซิร์ฟเวอร์

  ในส่วนนี้จะเป็นการดูว่าคุณใช้พื้นที่บน server ไปแล้วเท่าไหร่ ใช้ส่วนไหนไปบ้าง ขนาดไหร่ ก็สามารถดูได้จากเมนูนี้ คุณสามารถตรวจสอบพื้นที่การใช้งานบน server ได้ ด้วยการเลือกดูตามเงื่อนไขต่างๆ ได้แก่ แสดง Parent Directories ซ่อนParent Directories แสดง Top Level เคลียร์ไฟล์ที่มีก

  Tags: ตรวจสอบการใช้งาน พื้นที่บนเซิร์ฟ   disk usage viewer  

 • บัญชีรายชื่อ FTP

  ในที่นี้คุณสามารถสร้าง Account FTP ได้ในส่วนนี้ โดยให้ กำหนดชื่อและรหัสผ่าน จากนั้นให้ระบุไดเรคทอรีที่จะเข้าใช้งาน และ quota ของการใช้งาน ก็จะสามารถเข้าใช้งานโดยผ่านการ FTP ได้ *หมายเหตุ* ในการระบุไดเรคทอรี ถ้าไม่มีการกำหนด ก็จะสามารถเข้าในไดเรคทอรีทั้งหมดในเว็บไซต์ของคุณได้

  Tags: บัญชีรายชื่อ ftp  

 • ผู้ที่เข้าใช้งาน FTP

  ในที่นี้คุณสามารถดูได้ว่ามีใครที่เข้าใช้งานผ่าน FTP และคุณยังสามารถยกเลิกคนที่ใช้ FTP นั้นได้อีกด้วย

  Tags: ผู้ที่เข้าใช้งาน ftp  

 • Web Disk

  ในส่วนนี้เป็นการใช้งาน webdisk ซึ่งก็เหมือนกับการ map network drive มาไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราโดยในขั้นแรกเราจะต้องทำการสร้าง account ที่จะเข้าใช้งาน ดังรูป ซึ่งในการสร้าง account นี้รหัสผ่านจะต้องมีค่า 60 ขึ้นไป ถึงจะทำการสร้าง account ได้ และเมื่อทำการสร้าง account เสร็จแล้วก็จะมาที่หน้าเพจดังรูป จากนั้นให้เลือก ระบบปฏิบัติการที่จะใช้ (ในที่นี้จะยกตัวอย่างการใช้งาน

  Tags: web disk  

 • FTP Access

  ในกรณีที่คุณต้องการปิดการใช้งาน FTP ให้คุณคลิก  เพื่อป้องกันการ Upload ผ่านโปรแกรม FTP ต่าง ๆ และหากต้องการเปิดการใช้งาน FTP ให้คุณคลิก  ประโยชน์ของการ ปิดการใช้งาน FTP เพื่อป้องกันการ Upload ข้อมูลโดยบุคคลอื่น หรือ การ Upload อัตโนมัติโดย Exploit ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน

  Tags: ftp access