Secured by RapidSSL
ไปยัง Knowledgebase หมวด:     ดรรชนีช่วยค้น  

ค้นหาข้อมูล Knowledgebase
   การค้นหาขั้นสูง


Article ID: 000008

ขั้นตอนการสมัครและการจ่ายเงินเป็นอย่างไร

ขั้นตอนการสมัครนั้น เริ่มแรกให้คุณคลิ๊กไปที่ "สั่งซื้อ" หลังจากนั้นให้กรอกรายละเอียดต่าง ๆ
ลงไปให้ครบ เมื่อกรอกเรียบร้อยแล้วก็ทำการส่งข้อมูล

ส่วนขั้นตอนการจ่ายเงินนั้น สามารถทำได้ 2 วิธี คือ โอนเงินผ่านธนาคาร หรือตู้ ATM หรืออีกวิธีคือ สั่งจ่ายผ่านเช็ค อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
  ให้คะแนน:   ข้อมูลนี้ช่วยเหลือคุณได้ดีพอหรือยัง     ดี ยังต้องปรับปรุง  


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง