Secured by RapidSSL
ไปยัง Knowledgebase หมวด:     ดรรชนีช่วยค้น  

ค้นหาข้อมูล Knowledgebase
   การค้นหาขั้นสูง


Article ID: 000006

ถ้าต้องการใช้ Host กับทาง SiamInterHost แต่จดทะเบียน Domainname ไว้กับที่อื่นต้องทำอย่างไร

เพียงแต่ทำการสั่งซื้อกับเรา และ เปลี่ยนค่า DNS ของโดเมนของคุณให้เป็น ค่าดังนี้

สำหรับ Linux server

Primary DNS: ns3.SiamInterHost.com
Secondary DNS: ns4.SiamInterHost.com

สำหรับ Windows server

Primary DNS: ns9.SiamInterHost.com
Secondary DNS: ns10.SiamInterHost.com

หรือจะให้ทางเราจะเปลี่ยนค่าให้โดยที่คุณต้องแจ้ง Username & Password ที่ใช้สำหรับแก้ไขค่าต่าง ๆ ของ โดเมนเนมของคุณให้กับเรา ถ้าไม่ทราบ Username & Password กรุณาติดต่อกับผู้ที่ให้บริการจดทะเบียนโดเมนเนมของคุณเพื่อทำการแก้ไข
  ให้คะแนน:   ข้อมูลนี้ช่วยเหลือคุณได้ดีพอหรือยัง     ดี ยังต้องปรับปรุง