Secured by RapidSSL
ไปยัง Knowledgebase หมวด:     ดรรชนีช่วยค้น  

ค้นหาข้อมูล Knowledgebase
   การค้นหาขั้นสูง


Article ID: 000001

บริการเว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) คือ อะไร

การให้บริการพื้นที่สำหรับจัดเก็บข้อมูล เช่น HTML,รูปภาพ หรือ โปรแกรมต่างๆ ไว้ที่ "เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) ซึ่งมีการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตตลอดเวลา (24 ชั่วโมง/ 7 วัน) Web Hosting" ทำหน้าที่ ในการแผยแพร่เว็บเพจของเราออกสู่ internet ให้ผู้อื่นเข้าชมได้ โดย Web Hosting จะเชื่อมต่อกับ Internet ตลอดเวลาเพื่อให้บริการเมื่อมีการเรียก ข้อมูลของ Web Site ที่จัดเก็บอยู่ นอกจากนี้ยังให้บริการ การใช้งานอีเมล์ หรือ Script ต่างๆ เป็นต้น

SiamInterHost.com เราให้บริการโฮสติ้ง (Hosting) กับลูกค้าแบบเน้นความยืดหยุ่นการใช้งานของลูกค้าเป็นหลัก โดยบนพื้นที่โฮสติ้งตามแพคเกจที่เราให้บริการ จะสามารถใช้งานได้ทั้ง เว็บโฮสติ้ง (web Hosting) และอีเมล์โฮสติ้ง (Email Hosting) ซึ่งจะแชร์สัดส่วนการใช้งานกันไปตามแพคเกจพื้นที่ที่ลูกค้าสั่งซื้อไว้

บริการแพคเกจโฮสติ้ง (Hosting Plan) มี 2 แบบ สามารถดูได้ที่นี่  Linux Hosting Plan  และ Window Hosting Plan

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย โทร.02-912-2558-64 ต่อ 101 - 104  หรือ คลิ๊กที่นี่  เพื่อให้ฝ่ายขายติดต่อกลับ
  ให้คะแนน:   ข้อมูลนี้ช่วยเหลือคุณได้ดีพอหรือยัง     ดี ยังต้องปรับปรุง  


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง