คู่มือการใช้งานโปรแกรมต่างๆ

FTP Manual

การใช้โปรแกรม FTP

การ FTP ผ่าน Web Browser

  IE6 IE7 Mozilla Firefox  
  IE6 IE7 MozillaFTP  

E-Mail Manual

คู่มือการใช้งาน Web mail

  วิธีใช้งาน SquirrelMail วิธีใช้งาน Horde  

คู่มือการใช้งาน E-mail Clients

วิธีติดตั้ง email ใน MS outlook 2003 วิธีติดตั้ง email ใน Outlook express6  วิธีติดตั้ง Microsoft Outlook 2007
 วิธีติดตั้ง Thunderbird  วิธีติดตั้ง IncrediMail  

Other Manual

สมัครรับข่าวสาร
อีเมล์แอดเดรส :
ได้อ่านและยอมรับเงื่อนไข policy email

สมัครรับข่าวสาร
อีเมล์แอดเดรส :
ได้อ่านและยอมรับเงื่อนไข policy email

Login
Domain Hosting   บริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
สำนักงานใหญ่ – ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีเท่านั้น
72 ชั้น 4 อาคารโทรคมนาคม ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135539003143
สำนักงานย่อย – ที่อยู่สำหรับติดต่อเจ้าหน้าที่และจัดส่งเอกสาร
1518/5 อาคารเซียะชุน ชั้น 4 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

โทร: 0-2912-2558 - 64, แฟกซ์: 0-2912-2565
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 7100203002110