Domain Hosting
Domain Hosting
Domain Hosting

Domain Suggestion

บริการช่วยแนะนำค้นหาโดเมนให้ตรงใจคุณ

CLICK
แนะนำ WEB HOSTING ขายดี
Domain Hosting Advanced Domain Management
Domain Hosting Unlimited Email Accounts
Domain Hosting High-Level Security
Domain Hosting Full-scale Support

Domain Hosting Linux Web Hosting

ECONOMY PLANDomain Hosting
THB 200/Month
THB 2,160/Year
Disk 500 MB
Bandwidth 20 GB
STANDARD PLANDomain Hosting
THB 400/Month
THB 4,320/Year
Disk 800 MB
Bandwidth 30 GB

Domain Hosting Windows Web Hosting

SMALL PLANDomain Hosting
THB 250/Month
THB 2,700/Year
Disk 200 MB
Bandwidth 10 GB

Domain Hosting Reseller Web Hosting

Domain Hosting Linux
Reseller-8GB PLANDomain Hosting
THB 2,500/Month
THB 27,000/Year
Disk 8 GB
Bandwidth Unlimited
Domain Hosting
Domain Hosting
Domain Hosting
Domain Hosting
Blog ข่าวสาร
Domain Hosting Domain Hosting
สมัครรับข่าวสาร
อีเมล์แอดเดรส :
ได้อ่านและยอมรับเงื่อนไข policy email

Login
Domain Hosting   บริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
สำนักงานใหญ่ – ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีเท่านั้น
72 ชั้น 4 อาคารโทรคมนาคม ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135539003143
สำนักงานย่อย – ที่อยู่สำหรับติดต่อเจ้าหน้าที่และจัดส่งเอกสาร
1518/5 อาคารเซียะชุน ชั้น 4 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

โทร: 0-2912-2558 - 64, แฟกซ์: 0-2912-2565
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 7100203002110